Menu Close

Admitere doctorat 2022

Lista Candidaților admiși pe locuri de la buget -30 sept. 2022

Înscrierea pentru admiterea la studii universitare de doctorat  în anul universitar 2022-2023 continuă până în data de 30.10.2022, ora 12.

 

REZULTATE LA CONCURSUL DE ADMITERE DIN CADRUL SCOLII DOCTORALE TRANSPORTURI – Sesiunea iulie si septembrie  2022 (.pdf) – 30.10.2022

Plata taxei de înmatriculare


REZULTATE LA CONCURSUL DE ADMITERE DIN CADRUL SCOLII DOCTORALE TRANSPORTURI – Sesiunea iulie si septembrie  2022 (.pdf)


Absolvenţii cu diploma ai învăţământului universitar de lunga durată au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat fără a fi absolvit un ciclu de studii aprofundate sau de masterat.

Candidații depun online dosarul de înscriere in platforma www.admitere.upb.ro, in perioada 04.04.2022-22.09.2022, dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

a) Cerere de înscriere (Anexa 2).

b) Curriculum vitae.

c) Lista de lucrări publicate.

d) Documente copii conform cu originalul (la semnarea contractului de studii doctorale vor aduce documentele în original):

                         – diplome de absolvire (licenţă, masterat, lunga durata);

                         – suplimente la diploma (licenţă, masterat);

                         – diploma de bacalaureat; – certificat de naştere;

                         – certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

e) Dovada privind plata taxei de înscriere care se poate achita și online

f) Copie buletin/carte de identitate.

g) Declarație pe propria răspundere ca nu amaibeneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 4)

h) Propunerea de tematica pentru studiile doctorale (PhD proposal) în limba română sau în limba engleză (Anexa 5).

i) Scrisoare de recomandare de la un expert în domeniu.

      Candidatii care absolva in cursul anului 2022 sau inainte de acest an un program de masterat in UPB vor depune online numai documentele mentionate la punctele a), b), f), g), h), i).

      Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON. Pentru candidatii inscrisi in perioada Aprilie-Iulie 2022, taxa este de 150 RON cu exceptia candidatilor care absolva un program de masterat in UPB pentru care taxa de inscriere este de 100 RON.

    Candidații interesați care doresc sa se inscrie la concursul de admitere insa au dificultati in întocmirea unei propuneri tematice și/sau în prezentarea unei scrisori de recomandare sunt sfatuiti să ia legatura cu:

– un conducator de doctorat din lista conducatorilor care activează la Scoala Doctorala Transporturi, sau

– cu Directorul Scolii Doctorale Transporturi – prof. Mihaela Popa (tel: 0744 481 824mihaela.popa@upb.ro) pentru a primi indrumari adecvate.

Pentru a consulta Metodologia de Admitere Doctorat 2022 accesati linkul de mai joi:

https://upb.ro/wp-content/uploads/2022/04/METODOLOGIE_Admitere_DOCTORAT_2022.pdf